About Top SystemsWrite us

Help pages

Home Page

Advanced Search

Simple Search

      
     

 


קיימים שני ממשקי חיפוש במאגר:

חיפוש ערך בודד מתוך קטגוריה אחת

חיפוש פשוט

חיפוש של מספר ערכים (שונים) מתוך קטגוריה אחת או יותר

חיפוש מתקדם


כללי:

בחיפוש ערכים בלועזית (פרט ל"מילות מפתח") אין הבדל בין שימוש באותיות קטנות וגדולות.

המעבר משפה לשפה נעשה ע"י alt+shift

החיפוש מתייחס לערך שהוקלד (אם לא הועתק מהאינדקס) כתחילית (פרט ל"מילות מפתח"). לדוגמא: חיפוש הערך "מחשב" יאתר פריטים כגון: מחשב, מחשבה, מחשבים, מחשבות ועוד.

לחיפוש לפי ערך מדוייק (פרט ל"מילות מפתח") יש להוסיף את הסימן # בסוף הערך. לדוגמא: חיפוש הערך "מחשב#" יאתר רק את הערך מחשב, ויתעלם מערכים כמו: מחשבה, מחשבים וכד'.

את תנאי השלילה ניתן להפעיל על שני ערכים.

ניתן לחפש ערך בעברית או באנגלית.


חיפוש פשוט
מהו חיפוש פשוט ?
חיפוש ערך אחד בקטגוריה אחת מרשימת הקטגוריות האפשריות. את הערך ניתן להקליד, או להעתיק מהאינדקס, ע"י לחיצה עם העכבר על איור המשקפת. ה זה ערך חיפוש ?
מילה או מיספר מילים בעברית, באנגלית, או במשולב, חלקי מילים או מיספרים. לדוגמא: גינזבורג, אשר, 1967
או מדריך
windows למתחילים
למה לעיין באינדקס ?
כדי לראות את כל הערכים הקיימים במאגר ושייכים לקטגוריה מסויימת. לצד כל ערך מצויין מיספר המופעים של אותו ערך במאגר. בכל דף מובאים 20 ערכים, הממויינים בסדר אלפביתי. ניתן לדפדף קדימה ואחורה באינדקס ע"י לחיצה על הכפתורים "הבא" או "הקודם" רק בתנאי שמקלידים ערך ב"מלל לחיפוש".
העתקת ערך לדף החיפוש נעשית ע"י לחיצה עם העכבר על האיור הצמוד לערך. כפתור "חזור" מחזיר לדף החיפוש ללא העתקת ערך.
כיצד מחפשים ?

אפשרות 1 - הקלדה
1. בוחרים את הקטגוריה בה רוצים לחפש - לדוגמא: "כותר".
2. מקלידים את הערך אותו רוצים לחפש - לדוגמא: ירושלים.
3. לביצוע, יש ללחוץ על "חיפוש".
אפשרות 2 - התייעצות
1. בוחרים את הקטגוריה בה רוצים לחפש - לדוגמא: "מילות מפתח".
2. מקלידים תחילית של הערך אותו רוצים לחפש ולוחצים עם העכבר על איור המשקפת - לדוגמא: "אל". האינדקס יציג את כל הערכים הקיימים במאגר בקטגוריה זו, שמתחילים ב"אל". ניתן לעיין במילון עד למציאת הערך המתאים (לדוגמא: בחירת "אל-חמה" מתוך: אל בגה, אל על, אל עלמיין, אל פורן).
3. מעתיקים את הערך לדף החיפוש ע"י לחיצה עם העכבר על האיור הצמוד לערך.
4. לביצוע - יש ללחוץ על "חיפוש".
אפשרות 3 - עיון מההתחלה
1. בוחרים את הקטגוריה בה רוצים לחפש, לדוגמא: "מילות מפתח".
2. לוחצים עם העכבר על איור המשקפת. האינדקס יציג את כל רשימת הערכים בסדר אלפביתי, הקיימים במאגר בקטגורית מילות מפתח. ניתן לעיין באינדקס עד למציאת הערך המתאים (לדוגמא: בחירת "אני עם הגולן").
3. מעתיקים אותו חזרה לדף החיפוש ע"י לחיצה עם העכבר על האיור הצמוד לערך.
4. לביצוע - יש ללחוץ על "חיפוש".

כפתורים בשימוש

התחלת החיפוש

חיפוש

קביעת פרמטרים מתקדמים לחיפוש ולתצוגת תוצאותיו

אפשרויות

התחלת חיפוש פשוט חדש

נקה הכל

תצוגת רשימת ערכים של הקטגוריה שנבחרה, החל מתחילית כלשהי או מתחילת הרשימה

אינדקס

התחלת חיפוש פשוט חדש

חיפוש פשוט

התחלת חיפוש מתקדם חדש

חיפוש מתקדם


חיפוש מתקדם
מהו חיפוש מתקדם ?
חיפוש של מיספר ערכים שונים (עד 7 ערכים) בקטגוריות חיפוש (אחת או יותר). כל אחד מהערכים ניתן להקליד, או להעתיק מהאינדקס ע"י לחיצה עם העכבר על איור המשקפת.
ניתן לצמצם את החיפוש ע"י תנאי חיתוך ("וגם"), להרחיב את החיפוש ע"י תנאי איחוד ("או") או לצמצם את החיפוש ע"י תנאי שלילה ("ולא").
מה זה ערך חיפוש ?
מילה או מיספר מילים בעברית, אנגלית או במשולב, חלקי מילים או מספרים. לדוגמא: גינזבורג, אשר, 1967
או מדריך
windows למתחילים
למה לעיין באינדקס ?
כדי לראות את רשימת כל הערכים הקיימים במאגר ושייכים לקטגוריה מסויימת. לצד כל ערך מצויין מיספר המופעים של אותו ערך במאגר. בכל דף מובאים 20 ערכים, הממויינים בסדר אלפביתי. ניתן לדפדף קדימה ואחורה באינדקס ע"י לחיצה על הכפתורים "הבא" או "הקודם" רק בתנאי שמקלידים ערך ב"מלל לחיפוש".
העתקת ערך לדף החיפוש נעשית ע"י לחיצה עם העכבר על האיור הצמוד לערך. כפתור "חזור" מחזיר לדף החיפוש ללא העתקת ערך. באופן זה ניתן לעיין ולהעתיק מהאינדקס כל אחד מהערכים שירכיבו את החיפוש.
כיצד מחפשים ?
אפשרות 1 - הקלדה
1. בוחרים את הקטגוריה בה רוצים לחפש - לדוגמא: "כותר".
2. מקלידים את הערך אותו רוצים לחפש - לדוגמא: גולן.
3. חוזרים על הפעולות הראשונות עד לסיום בקשת החיפוש. לדוגמא: ערך "גולן" בקטגוריה מילות מפתח, ערך "חרמונים" בקטגוריה כותר, וכו'.
4. בוחרים את התנאי הבוליאני ("וגם", "או", "ולא").
5. לביצוע, יש ללחוץ על "חיפוש".  
אפשרות 2 - התייעצות
1. בוחרים את הקטגוריה בה רוצים לחפש - לדוגמא: "מילות מפתח".
2. מקלידים תחילית של הערך אותו רוצים לחפש ולוחצים עם העכבר על איור המשקפת - לדוגמא: "אל". האינדקס יציג את כל הערכים הקיימים במאגר בקטגוריה זו, שמתחילים ב"אל". ניתן לעיין במילון עד למציאת הערך המתאים (לדוגמא: בחירת "אל-חמה" מתוך: אל בגה, אל על, אל עלמיין, אל פורן).
3. מעתיקים את הערך לדף החיפוש ע"י לחיצה עם העכבר על האיור הצמוד לערך.
4. חוזרים על הפעולות הללו עד לסיום בקשת החיפוש.
5. בוחרים את התנאי הבוליאני ("וגם", "או", "ולא").
6. לביצוע - יש ללחוץ על "חיפוש".
אפשרות 3 - עיון מההתחלה
1. בוחרים את הקטגוריה בה רוצים לחפש, לדוגמא: "מילות מפתח".
2. לוחצים עם העכבר על איור המשקפת. האינדקס יציג את כל רשימת הערכים בסדר אלפביתי, הקיימים במאגר בקטגורית מילות מפתח. ניתן לעיין באינדקס עד למציאת הערך המתאים (לדוגמא: בחירת "אני עם הגולן").
3. מעתיקים אותו חזרה לדף החיפוש ע"י לחיצה עם העכבר על האיור הצמוד לערך.
4. חוזרים על הפעולות הללו עד לסיום בקשת החיפוש.
5. בוחרים את התנאי הבוליאני ("וגם", "או", "ולא").
6. לביצוע - יש ללחוץ על "חיפוש".

כפתורים בשימוש

התחלת החיפוש

חיפוש

קביעת פרמטרים מתקדמים לחיפוש ולתצוגת תוצאותיו

אפשרויות

התחלת חיפוש מתקדם חדש

נקה הכל

תצוגת רשימת ערכים של הקטגוריה שנבחרה, החל מתחילית כלשהי או מתחילת הרשימה

עיון

התחלת חיפוש פשוט חדש

חיפוש פשוט

התחלת חיפוש מתקדם חדש

חיפוש מתקדם

נושאים קרובים
סוגי חיפוש
פרמטרים מתקדמים לחיפוש