About Top SystemsWrite us

Help pages

Home Page

Advanced Search

Simple Search

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יש לתאם ביקור מראש בטל: 0923696-40
ארכיון הגולן, שהוקם בשנת 9891 ע"י המועצה המקומית קצרין והמועצה האזורית גולן, פועל בחסות המכון לחקר הגולן ובניהולו האקדמי. הארכיון מתמקד בתיעוד ושימור הפעילות החברתית, הכלכלית והפוליטית של חבל ארץ הגולן כחלק מן המורשת ההיסטורית של מדינת ישראל. ייחודו של ארכיון הגולן הוא באיסוף חומר היסטורי מיישובי הגולן בהם לא קיים ארכיון.  

החומרים נאספים ממקורות שונים בגולן ומחוצה לו, הכוללים מוסדות, גופים, יישובים ואנשים פרטיים:
* מועצה מקומית קצרין
* מועצה אזורית גולן
* המכון לחקר הגולן
*
ועד יישובי הגולן
* יישובי הגולן
* גופים ציבוריים ופרטיים
* תושבי הגולן המופיעים בתקשורת המקומית והארצית
* תושבי הארץ הפועלים למען הגולן
* ארכיונים אישיים
* הארכיון אוצר בתוכו מגוון אוספים:
* אוסף עשיר של תיקי מידע בכל התחומים הקשורים בגולן.
* ספרייה עשירה הנותנת תמונה מקיפה של החיים בגולן בעבר ובהווה.
* עבודות מחקר במגוון נושאים:
ההתיישבות בעבר וההווה, אוכלוסיות בגולן, היסטוריה צבאית, סוציולוגיה, כלכלה, חינוך, ארכיאולוגיה, גיאוגרפיה, גיאולוגיה,בוטניקה, חקלאות, פוליטיקה ועוד.
* אוספים מיוחדים המשלימים את תמונת החיים והפעילות בגולן:
קטעי עיתונות, מפות ומוצגים מוזיאליים, תיעוד בע"פ (ראיונות), צילומים, קלטות אודיו ווידאו, עלונים של יישובים ובתי ספר, פרסומים, כרזות, סטיקרים.

ייעודו של ארכיון הגולן - לאסוף ולאצור חומר ארכיוני, לשמרו בתנאים אופטימליים, להכינו ולהעמידו לעיון הציבור הרחב ולצורכי לימוד ומחקר.

כתובתנו: ארכיון הגולן, ת"ד 79 קצרין 00921